Kronika

Březen - měsíc čtenářů a knihoven

V rámci měsíce knihy přišli žáci Základní školy Pavlovice u Přerova přečíst našim uživatelům úryvky z knih, kapitoly známých i méně známých pohádek a zarecitovat básničky. Následně zazpívali našim uživatelům také písničky od pánů Svěráka a Uhlíře. Besedu ukončila paní učitelka přečtením pověsti o pokladu, který je ukrytý u staré lípy někde v okolí Pavlovic. Uživatelé mají setkání s dětmi velmi rádi a i to březnové se jim velmi líbilo.

Více

Masopustní zábava

Na jídelně Zámku se dne 6. 3. 2019 uskutečnila masopustní zábava. Jídelna byla vyzdobena veselými doplňky, které měly naznačit, že je masopustní hodování. Na mísách ležela pletená jelítka, šité jitrnice a jiné masopustní dobroty. K poslechu hráli a zpívali Duo Zedek. Pro uživatele byly připraveny výborné koblihy a jiné pohoštění. Masopustní zábava se všem velmi líbila.

Více

Masopustní průvod

Tak jako každý rok, tak i letos prošel naším domovem průvod masopustních masek. Na chodbách i na pokojích jsme mohli potkat medvěda, hasiče, vězně, motýla, vílu, Marfušku, policistu a jiné postavy. Masky zpívaly, hrály na kytary a zpříjemnily tak našim uživatelům celé dopoledne. Poděkování patří nejen našim zaměstnancům, ale i chlapcům a zaměstnancům Dětského domova se školou Veselíčko, kteří se celého dopoledne účastnili.

Více

Pohádka O Popelce

Děvčata z Domova Větrný mlýn Skalička přijela v úterý 30. 1. 2019 zahrát našim seniorům divadlo. Za pomoci pedagogických pracovníků si připravila pohádku O Popelce, krásné kulisy a naučila se spoustu hezkých písniček od oblíbených interpretů. Po vystoupení byli senioři obdarováni malými holubičkami. Děvčata dostala za krásné vystoupení srdíčko z dílny Domova a malé občerstvení.

Více

Přednáška o historii Domova

Tak jako každý rok, tak i letos nás navštívil Ing. Bohumil Masař, který nám ve středu 23. 1. 2019 vyprávěl o historii Domova. Pan Masař vyprávěl poutavě o rodu Skenů od doby, kdy se usídlili v Pavlovicích až po dobu úmrtí posledního žijícího člena rodu. Popisoval dobu, ve které žil on sám, jako malý chlapec a vyprávění provázel připravenou fotodokumentací. Besedy s panem Masařem jsou vždy velmi zajímavé a poučné, všem zúčastněným se vyprávění velmi líbilo.

Více

Turnaj v "Člověče, nezlob se!"

V úterý 22. 1. 2019 jsme pořádali turnaj ve společenské hře "Člověče, nezlob se!". Zájem o hru projevilo 9 seniorů, kteří byli rozděleni do 3 družstev. Do finále postoupili vítězové každého družstva. První místo si vybojovala paní Alenka, která získala krásnou cenu - hrníček na kávu a sladkosti. Všichni diváci i účastníci soutěže dostali malé pohoštění.

Více

Aktuality

Vánoční hvězdy

Policisté Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje předají ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v dopoledních hodinách našim seniorům vánoční hvězdy. Zakoupením vánočních hvězd policisté finančně podpořili těžce nemocné děti léčené na hemato-onkologickém oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Starší aktuality

 

Chcete se stát naším klientem?

Průvodce přijetím

Kde nás najdete

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace,
751 12 Pavlovice u Přerova 95

  581 701 957      606 711 915
  socialni@daspavlovice.cz