Kronika

Masopustní průvod

Tak jako každý rok, tak i letos prošel naším domovem průvod masopustních masek. Na chodbách i na pokojích jsme mohli potkat medvěda, hasiče, vězně, motýla, vílu, Marfušku, policistu a jiné postavy. Masky zpívaly, hrály na kytary a zpříjemnily tak našim uživatelům celé dopoledne. Poděkování patří nejen našim zaměstnancům, ale i chlapcům a zaměstnancům Dětského domova se školou Veselíčko, kteří se celého dopoledne účastnili.

Více

Pohádka O Popelce

Děvčata z Domova Větrný mlýn Skalička přijela v úterý 30. 1. 2019 zahrát našim seniorům divadlo. Za pomoci pedagogických pracovníků si připravila pohádku O Popelce, krásné kulisy a naučila se spoustu hezkých písniček od oblíbených interpretů. Po vystoupení byli senioři obdarováni malými holubičkami. Děvčata dostala za krásné vystoupení srdíčko z dílny Domova a malé občerstvení.

Více

Přednáška o historii Domova

Tak jako každý rok, tak i letos nás navštívil Ing. Bohumil Masař, který nám ve středu 23. 1. 2019 vyprávěl o historii Domova. Pan Masař vyprávěl poutavě o rodu Skenů od doby, kdy se usídlili v Pavlovicích až po dobu úmrtí posledního žijícího člena rodu. Popisoval dobu, ve které žil on sám, jako malý chlapec a vyprávění provázel připravenou fotodokumentací. Besedy s panem Masařem jsou vždy velmi zajímavé a poučné, všem zúčastněným se vyprávění velmi líbilo.

Více

Turnaj v "Člověče, nezlob se!"

V úterý 22. 1. 2019 jsme pořádali turnaj ve společenské hře "Člověče, nezlob se!". Zájem o hru projevilo 9 seniorů, kteří byli rozděleni do 3 družstev. Do finále postoupili vítězové každého družstva. První místo si vybojovala paní Alenka, která získala krásnou cenu - hrníček na kávu a sladkosti. Všichni diváci i účastníci soutěže dostali malé pohoštění.

Více

Pečeme sněhové trubičky

Ve středu 16.1.2019 se seniorky rozhodly, že si upečou něco dobrého. Volba padla na sněhové trubičky, které mají všichni rádi. Bylo to poslední pečení, které proběhlo v dílničce před přestavbou Domova. Celkem 8 seniorek se chopilo celého postupu a za dohledu aktivizačních pracovnic, vykouzlily 60 voňavých trubiček. Trubičky se povedly, byly křehké a velmi dobré. Všem uživatelům, kteří měli o sladkost zájem, trubičky chutnaly.

Více

Ježíškova vnoučata

Po loňském úspěchu jsme se i letos zapojili do charitativní akce Českého rozhlasu "Ježíškova vnoučata", jehož cílem je udělat radost osamělým seniorům. Vybrali jsme 17 osamělých seniorů, zeptali jsme se na jejich přání a ta jsme vložili do databáze projektu. Přání byla ihned rozebrána a do Vánoc všichni přihlášení senioři dostali dárek. Ježíškova vnoučata vyplnila nejen požadovaná přání, ale přibalila také vánoční cukroví, přáníčka a drobné dárky. Naši obdarovaní senioři děkují Ježíškovým vnoučatům, protože díky nim prožili o něco hezčí Vánoce.

Více

Aktuality

Vánoční hvězdy

Policisté Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje předají ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v dopoledních hodinách našim seniorům vánoční hvězdy. Zakoupením vánočních hvězd policisté finančně podpořili těžce nemocné děti léčené na hemato-onkologickém oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Starší aktuality

 

Chcete se stát naším klientem?

Průvodce přijetím

Kde nás najdete

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace,
751 12 Pavlovice u Přerova 95

  581 701 957      606 711 915
  socialni@daspavlovice.cz