Z historie Domova

Z historie Domova

Historie Domova Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvkové organizace, se začala psát dne 15. října 1948, kdy byl v budově Zámku zřízen Domov odpočinku pro přestárlé sociálního ústavu Přerov, pobočka Pavlovice u Přerova. V tu dobu se nastěhovalo do Domova prvních 54 tehdy “svěřenců“, postupně počet obyvatel Domova narůstal. Objekt zámku s téměř celým areálem je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a rovněž se nachází v prostoru ochranného pásma kulturní památky. Zámecký areál v Pavlovicích u Přerova byl vybudován na konci 19. století baronem Alfredem Skene, stavba byla dokončena v roce 1898. V areálu je nejen budova Zámku, ale také neogotický letohrádek, litinový letohrádek, u vstupu do objektu je vstupní brána nazývaná „Předzámčí“ a další objekty vybudované v letech 1957 a 1970.

K datu 1. 1. 1957 byl postaven a slavnostně otevřen stávající Domov Marie (původní II. oddělení) a 1. 9. 1970 Domov Eliška (původní III. oddělení). V září 1970 bylo v Domově důchodců Pavlovice u Přerova (původní název organizace) ubytováno 220 obyvatel, a to na vícelůžkových pokojích. Organizace byla do roku 2002 řízena z Přerova, nejprve Okresním národním výborem v Přerově, posléze Okresním ústavem sociálních služeb v Přerově a po jeho zániku Okresním úřadem v Přerově. Po zániku Okresního úřadu v Přerově byly k datu 1. 1. 2003 předány kompetence na Olomoucký kraj, kde je Domov jednou z 33 příspěvkových organizací poskytujících sociální služby.

Jak je zřejmé z výše uvedených informací, má Domov dlouhou historii, ale zejména bohatou na události, které je možné vysledovat v kronikách Domova, ale také v kronikách obce.

Aktuality

Vánoční hvězdy

Policisté Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje předají ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v dopoledních hodinách našim seniorům vánoční hvězdy. Zakoupením vánočních hvězd policisté finančně podpořili těžce nemocné děti léčené na hemato-onkologickém oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Starší aktuality

 

Chcete se stát naším klientem?

Průvodce přijetím

Kde nás najdete

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace,
751 12 Pavlovice u Přerova 95

  581 701 957      606 711 915
  socialni@daspavlovice.cz