Péče

Zdravotní péče a rehabilitace

Uživatelé služby jsou registrováni u praktického lékaře v Pavlovicích u Přerova, který poskytuje lékařskou péči v pracovní dny přímo v ordinaci Domova nebo na pokojích v objektu. V případě neodkladné zdravotní péče je uživatelům služby k dispozici na telefonu.

V Domově ordinuje v pravidelných intervalech také lékař - psychiatr. Další odborná lékařská péče je zajištěna v odborných ambulancích mimo Domov.

Nepřetržitá ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím 9 zdravotních sester a  30 pracovnic přímé péče. V  denním provozu pracuje vedoucí zdravotního úseku,  zdravotní sestra, rehabilitační sestra a tři pracovnice přímé péče.

V rámci rehabilitace zajišťujeme individuální léčebná cvičení, skupinová kondiční cvičení, nácvik chůze a sebeobsluhy.

 

Aktivizační činnosti

Aktivizační činností podporujeme duševní a tělesné schopnosti uživatelů. Nabízené aktivity jsou uzpůsobeny schopnostem a zdravotnímu stavu uživatelů.

Při plánování aktivizačních činností vycházíme z předpokladu, že uživatelé mohou zlepšit svou kvalitu života tím, že se zapojí do aktivit, které pro ně mohou být smysluplné.

Nabídka aktivizačních činností:

  • skupinové aktivity, které uživatelé využívají dle svých možností a zájmu - společenské a kulturní akce (přednášky, besedy, sportovní turnaje, výlety, mezigenerační setkávání s dětmi z místní MŠ a ZŠ, žáky DD se školou Veselíčko, děvčaty z Domova Větrný mlýn Skalička, masopustní průvod, oslava MDŽ, slet čarodějnic, stavění a kácení májky, zahradní slavnost, loučení s létem, hodové slavnosti, svatomartinská zábava, mikulášská zábava, adventní program, aj.
  • individuální aktivity - nácvik denních činností (osobní hygiena, česání, oblékání, stolování, úklid na pokoji, nácvik chůze), sociální dovednosti, procházky, čtení, procvičování jemné motoriky, trénování paměti, reminiscence (vzpomínání), aj.
  • pravidelné aktivity (vzdělávací a aktivizační) - čtení, trénování paměti, promítání filmů a dokumentů, poslechové pořady, společenské hry, procvičování jemné motoriky, sportování (šipky, holandský billiard, ruské kuželky, spin ladder, kroket, pétanque, hry s míčem), tvořivá dílna (ruční práce, výtvarné práce), pečení, vaření, aj. V zámecké kapli probíhají pravidelně bohoslužby římsko-katolické církve, které zajišťuje Mgr. Artur Górka z dřevohostické farnosti. Pro nácvik a rozvoj hrubé a jemné motoriky a uvolňování spasmů je nám nápomocen také canisterapeutický pes, se kterým do Domova dochází paní Eva Horáková.

Plán aktivizačních činností pružně reaguje na potřeby a přání uživatelů v návaznosti na jejich možnosti a schopnosti, včetně změn zdravotního a psychického stavu.

Aktuality

Vánoční hvězdy

Policisté Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje předají ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v dopoledních hodinách našim seniorům vánoční hvězdy. Zakoupením vánočních hvězd policisté finančně podpořili těžce nemocné děti léčené na hemato-onkologickém oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Starší aktuality

 

Chcete se stát naším klientem?

Průvodce přijetím

Kde nás najdete

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace,
751 12 Pavlovice u Přerova 95

  581 701 957      606 711 915
  socialni@daspavlovice.cz