Člověk na prvním místě

Průvodce přijetím do Domova

Život v domově

17. 6. 2020 Výlet na Svatý Hostýn

Po koronavirové odmlce jsme mohli opět zahájit výlety s našimi uživateli, z nichž mnozí už se takřka nemohli dočkat. První výlet jsme proto nasměrovali na Svatý Hostýn, kam se naši uživatelé vždy velmi rádi vracejí. Počasí sice nebylo úplně nejvlídnější, ale dobrá nálada všech zúčastněných nám to vynahradila. Byla mlha a trochu pršelo, ale nepředstavovalo to pro nikoho z nás žádnou překážku. Po příjezdu jsme se účastnili bohoslužby. Po jejím skončení jsme se vydali na nákupy různých sladkostí, svíček a upomínkových předmětů pro naše blízké a výlet jsme pak zakončili cestou do cukrárny v Bystřici pod Hostýnem, kde jsme si příjemně popovídali u kávy a zákusku. Při zpáteční cestě jsme pak byli všichni velmi příjemně unaveni.

Více informací

24. 6. 2020 Výlet na Svatý Hostýn 2

Pro velký zájem našich uživatelů o výlet na Hostýn jsme naplánovali druhou etapu tohoto výletu. Program jsme naplánovali stejný. Počasí nám pro změnu vyšlo krásně, bylo hezky a slunečno. Po příjezdu jsme se opět účastnili bohoslužby, poté se vydali na nákupy různých sladkostí, svíček a upomínkových předmětů a výlet jsme zakončili cestou do cukrárny v Bystřici pod Hostýnem, kde už nás ale při příjemném posezení zastihla průtrž, které jsme ale zdárně unikli. Na Svatém Hostýnu nás ale ještě čekalo jedno příjemné překvapení – potkali jsme se tam s našimi známými uživateli a zaměstnanci z Domova z Radkovy Lhoty, což bylo pro všechny velmi příjemným setkáním.

Více informací

30. 6. 2020 Výlet do Lipníka nad Bečvou

S našimi uživateli jsme se vydali na výlet za prohlídkou centra města a na posezení do cukrárny. Po příjezdu do Lipníka jsme si vyšli na náměstí obdivovat exteriérovou výstavu zvanou Kov ve městě, kde jsou kované exponáty rozmístěny po celém náměstí. Prohlíželi jsme si i historickou architekturu města, jehož centrum je městskou památkovou rezervací a mnozí uživatelé tak zároveň mohli vzpomínat, jak si toto město pamatují oni. To už jsme ale seděli na zahrádce u cukrárny, kde jsme si všichni objednávali občerstvení dle chuti. Byl krásný slunečný den, povídali jsme si a užívali příjemného úterního odpoledne.

Více informací

Aktivizace uživatelů v době koronavirové

Vzhledem k tomu, že nám koronavirová situace od poloviny března 2020 neumožňovala vycházení našich uživatelů mimo areál domova, museli jsme přeorganizovat veškeré plány ohledně aktivizace uživatelů, a to nejen v rámci plánovaných výletů a společenských akcí, ale i všech společných aktivit u nás v domově, abychom zabránili případnému šíření koronaviru mezi uživateli. Proto jsme se zaměřili na aktivity u každého zvlášť, které pak u jednotlivých uživatelů vypadaly a probíhaly docela jinak. Někdo si rád jen povídal, někomu jsme četli z knížek nebo časopisů, někdo si rád hrál hry a jiná mentální cvičení povzbuzující myšlení a paměť, u někoho probíhala bazální stimulace, všechno bylo velmi individuální. Nyní jsme zase rozplánovali výlety a další akce, na které se spousta našich uživatelů opět velmi těší.

Více informací

Masopustní průvod

V dopoledních hodinách 20. 2. 2020 jsme na chodbách a pokojích Domova mohli potkat medvěda, svačinářku Pepinu, doktorku Vomáčkovou, nevěstu, Červenou karkulku, sportovce a žirafu. Aktivizační pracovnice a chlapci z Dětského domova Veselíčko, připravili pro uživatele krásný maškarní průvod. Zástup masek doprovázel, hrál na kytaru a zpíval pan vychovatel z Dětského domova a všude bylo veselo. Uživatelům se maškarní průvod velmi líbil. Také chlapci a jejich doprovod z Veselíčka byli spokojeni a už se k nám opět těší na nějakou společnou akci.

Více informací
1898 2020 Více

Úvodní slovo

                                               

Povolení návštěv od 25.5.2020

Vzhledem ke zlepšené aktuální situaci šíření onemocnění COVID-19 na území ČR jsou k datu 25.5.2020 povoleny  návštěvy v domovech pro seniory, a to na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 19.5.2020.

Je však nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, a proto jsou stanoveny tato preventivní opatření:

Upozornění: k 1.6.2020 byla zahájena rekonstrukce objektu Marie. Prosím, dbejte osobní bezpečnosti na komunikacích v areálu domova! Vzhledem k omezeným prostorám Vám doporučujeme parkovat mimo areál.

 1. návštěvy v doporučeném počtu max. 2 osob jsou povinny přihlásit se u zdravotní sestry na domově Zámek nebo Eliška. Doporučujeme návštěvy v době od 9 do 18 hodin

 2. zdravotní sestry se budou dotazovat na aktuální zdravotní stav osob, které přijdou do domova a změří jim povinně teplotu. Pokud bude mít osoba teplotu vyšší než 37,0 °C návštěva jí nebude umožněna. Omezení se nevztahují na návštěvy u osob v terminálním stádiu

 3. každá návštěva bude zapsána zdravotní sestrou do evidence v knize návštěv, která je vedena v souvislosti s nákazou COVID-19, a to z důvodu dohledání možných kontaktů v případě prokázání nákazy COVID-19

 4. každá návštěva je povinna dodržovat nošení ochranné roušky a používání desinfekčních prostředků, které jsou k dispozici u vstupu na domovech

 5. návštěvy jsou umožněny na pokojích i ve venkovních prostorách. V případě návštěvy na vícelůžkových pokojích budou mezi lůžky umístěny zástěny.

  Toto opatření jsou jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Chraňte, prosím, spolu s námi, zdraví seniorů i zdraví personálu v našem domově.

  Děkujeme Vám.

 

Aktuality

Vánoční hvězdy

Policisté Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje předají ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v dopoledních hodinách našim seniorům vánoční hvězdy. Zakoupením vánočních hvězd policisté finančně podpořili těžce nemocné děti léčené na hemato-onkologickém oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Starší aktuality

Služby, které našim klientům nabízíme

 • 24 hodin denně nepřetržitá ošetřovatelská péče
 • 122 ubytovacích míst jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
 • 5x denně chutné jídlo z vlastní kuchyně včetně dietní stravy
 • volnočasových aktivit skupinově i individuálně

Ubytování

Celková kapacita domova je 67 míst. Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, po dobu rekonstrukce objektů i vícelůžkových pokojích. Soukromí ve dvoulůžkových pokojích je zajištěno teleskopickými zástěnami, případně skládací zástěnou.

Více

Stravování

Stravování zabezpečuje domov prostřednictvím vlastní kuchyně, zajišťuje uživatelům celodenní stravu, včetně dietní stravy. 

Aktuální jídelní lístek »

Více

Péče

Nepřetržitá ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím 8 zdravotních sester a  26 pracovnic přímé péče. V  denním provozu pracují 3 zdravotní sestry (vedoucí úseku a dvě všeobecné sestry) a 1 fyzioterapeutka.

Více

Kdo byl Alfred Skene

Alfred Skene byl moravský velkostatkář žijící v letech 1849 - 1917. Byl to politik a právník, kterému patřil mimo jiné velkostatek Pavlovice u Přerova, kde v letech 1890-1898 nechal postavit zámek s rozlehlým parkem a dvěma letohrádky - dnešní areál Domova Alfreda Skeneho. Zasloužil se o rozvoj obce Pavlovice u Přerova. Angažoval se v komunální politice, byl poslancem moravského zemského sněmu a poslancem Říšské rady ve Vídni.

Více o Alfredu Skenem

Kde nás najdete

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace,
751 12 Pavlovice u Přerova 95

  581 701 957      606 711 915
  socialni@daspavlovice.cz