Člověk na prvním místě

Průvodce přijetím do Domova

Život v domově

Březen - měsíc čtenářů a knihoven

V rámci měsíce knihy přišli žáci Základní školy Pavlovice u Přerova přečíst našim uživatelům úryvky z knih, kapitoly známých i méně známých pohádek a zarecitovat básničky. Následně zazpívali našim uživatelům také písničky od pánů Svěráka a Uhlíře. Besedu ukončila paní učitelka přečtením pověsti o pokladu, který je ukrytý u staré lípy někde v okolí Pavlovic. Uživatelé mají setkání s dětmi velmi rádi a i to březnové se jim velmi líbilo.

Více informací

Masopustní zábava

Na jídelně Zámku se dne 6. 3. 2019 uskutečnila masopustní zábava. Jídelna byla vyzdobena veselými doplňky, které měly naznačit, že je masopustní hodování. Na mísách ležela pletená jelítka, šité jitrnice a jiné masopustní dobroty. K poslechu hráli a zpívali Duo Zedek. Pro uživatele byly připraveny výborné koblihy a jiné pohoštění. Masopustní zábava se všem velmi líbila.

Více informací

Masopustní průvod

Tak jako každý rok, tak i letos prošel naším domovem průvod masopustních masek. Na chodbách i na pokojích jsme mohli potkat medvěda, hasiče, vězně, motýla, vílu, Marfušku, policistu a jiné postavy. Masky zpívaly, hrály na kytary a zpříjemnily tak našim uživatelům celé dopoledne. Poděkování patří nejen našim zaměstnancům, ale i chlapcům a zaměstnancům Dětského domova se školou Veselíčko, kteří se celého dopoledne účastnili.

Více informací

Pohádka O Popelce

Děvčata z Domova Větrný mlýn Skalička přijela v úterý 30. 1. 2019 zahrát našim seniorům divadlo. Za pomoci pedagogických pracovníků si připravila pohádku O Popelce, krásné kulisy a naučila se spoustu hezkých písniček od oblíbených interpretů. Po vystoupení byli senioři obdarováni malými holubičkami. Děvčata dostala za krásné vystoupení srdíčko z dílny Domova a malé občerstvení.

Více informací

Přednáška o historii Domova

Tak jako každý rok, tak i letos nás navštívil Ing. Bohumil Masař, který nám ve středu 23. 1. 2019 vyprávěl o historii Domova. Pan Masař vyprávěl poutavě o rodu Skenů od doby, kdy se usídlili v Pavlovicích až po dobu úmrtí posledního žijícího člena rodu. Popisoval dobu, ve které žil on sám, jako malý chlapec a vyprávění provázel připravenou fotodokumentací. Besedy s panem Masařem jsou vždy velmi zajímavé a poučné, všem zúčastněným se vyprávění velmi líbilo.

Více informací
1898 2019 Více

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
zdravím Vás z Pavlovic u Přerova. Oznamuji Vám, že dne 10.5.2019 předáváme objekt domova Eliška k rekonstrukci firmě, která vysoutěžila zakázku na rekonstrukci ve výběrovém řízení na Olomouckém kraji. Tolik očekávané se stává skutečností!

Někteří naši uživatelé, senioři, jsou přestěhováni z domova Eliška do náhadních pokojů na domovech Marie a Zámek.  Jsme vděčni, že naši uživatelé přjímají dočasné omezení bydlení! Víme, že to není jednoduché. Děkujeme i Vám, rodinám, za podporu! Bydlení, které bude po rekonstrukci nabídnuto, bude prostornější a odpovídající roku 2019. Vestavbou nového hygienickému zázemí mezi pokoje bude zajištěn odpovídající hygienický standard, ale také podstatně větší intimita. Mnozí se již těší na změnu!

Dnešním dnem jsme vystěhovali poslední majetek z objektu domova Eliška. Nebylo to jednoduché, zapojili se téměř všichni zaměstnanci. Všechny náhradní prostory pro uložení majetku organizace jsou plně využity, majetek bylo nutné rozložit a zabezpečit tak, aby byl použitelný i po rekonstrukci. Ten, kdo opravuje nemovitost ví, co to obnáší. Ale je to o našich dalších letech, o kvalitě bydlení, tak to vše ustojíme!

Mějte se krásně, přeji Vám pohodové letní měsíce a současně Vás zvu: přijeďte se podívat, přijeďte navštívit své blízké. Buďte ale opatrní v areálu organizace: bude zde fima, která zajišťuje rekonstrukci a z toho důvodu zde bude i větší provoz, více aut a lidí. Dbejte zvýšené bezpečnosti a nechoďte, prosím, do rekonstruovaných částí objektu. Děkujeme.

 

Aktuality

Vánoční hvězdy

Policisté Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje předají ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v dopoledních hodinách našim seniorům vánoční hvězdy. Zakoupením vánočních hvězd policisté finančně podpořili těžce nemocné děti léčené na hemato-onkologickém oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Starší aktuality

Služby, které našim klientům nabízíme

  • 24 hodin denně nepřetržitá ošetřovatelská péče
  • 122 ubytovacích míst jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
  • 5x denně chutné jídlo z vlastní kuchyně včetně dietní stravy
  • volnočasových aktivit skupinově i individuálně

Ubytování

Celková kapacita domova je 122 míst. Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Soukromí ve dvoulůžkových pokojích je zajištěno teleskopickými zástěnami, případně skládací zástěnou.

Více

Stravování

Stravování zabezpečuje domov prostřednictvím vlastní kuchyně, zajišťuje uživatelům celodenní stravu, včetně dietní stravy. 

Aktuální jídelní lístek »

Více

Péče

Nepřetržitá ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím 8 zdravotních sester a  26 pracovnic přímé péče. V  denním provozu pracují 3 zdravotní sestry (vedoucí úseku a dvě všeobecné sestry) a 1 fyzioterapeutka.

Více

Kdo byl Alfred Skene

Alfred Skene byl moravský velkostatkář žijící v letech 1849 - 1917. Byl to politik a právník, kterému patřil mimo jiné velkostatek Pavlovice u Přerova, kde v letech 1890-1898 nechal postavit zámek s rozlehlým parkem a dvěma letohrádky - dnešní areál Domova Alfreda Skeneho. Zasloužil se o rozvoj obce Pavlovice u Přerova. Angažoval se v komunální politice, byl poslancem moravského zemského sněmu a poslancem Říšské rady ve Vídni.

Více o Alfredu Skenem

Kde nás najdete

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace,
751 12 Pavlovice u Přerova 95

  581 701 957      606 711 915
  socialni@daspavlovice.cz