Služby

Jednání se zájemcem o službu

O možnostech v nabízené službě a o poskytnutí služby jednáme:

  • výhradně se žadatelem nebo jeho zákonným zástupcem. Sdělujeme informace o poskytované službě, např. o postupu při přijetí do pobytové služby, o pravidlech při poskytování služby, o uzavírání smlouvy o poskytované službě, o vyjednávání sdělených požadavků uživatele služby, o zajištění zdravotní péče, stravování, atd. Postupy jsou zpracovány ve vnitřních předpisech organizace
  • v případě, kdy je zájemce omezen ve schopnosti verbálně komunikovat, používáme prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace a spolupracujeme s nejbližšími příbuznými, resp. známými osobami zájemce.

V případně zájmu veřejnosti sdělujeme informace o poskytování pobytových služeb standardním postupem, a to prostřednictvím dostupných informací o poskytované službě. Výše uvedené informace poskytují sociální pracovnice Domova. Postupy pro jednání se zájemcem o službu jsou zpracovány ve vnitřních předpisech organizace.

Podání žádosti o službu

Žádost je možné získat na těchto webových stránkách nebo u sociálních pracovnic v domově. Kompletně vyplněnou a podepsanou žádost, včetně lékařského vyjádření, je možné doručit osobně do kanceláře sociálních pracovnic nebo zaslat poštou na adresu domova.

V případě přijetí žádosti o poskytnutí pobytové sociální služby je žadatel informován písemně o přijetí žádosti, a to ve lhůtě do 1 měsíce od podání žádosti. Současně je informován o možnosti poskytnutí služby v době přijetí žádosti, zda jsou v Domově volná lůžka, tj. zda je dostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá, nebo zda je žádost zařazena do pořadníku a žadatel bude vyzván k přijetí do služby až v případě volné kapacity, resp. dle umístění v pořadníku.

Podmínky přijetí vycházejí z cílové skupiny uživatelů a registrace zařízení.

Vstup uživatele do služby

V případě volné kapacity, v souladu s pořadníkem žadatelů je žadatel kontaktován sociálními pracovnicemi a je dohodnuto sociální šetření v domácnosti žadatele, v případě nesouhlasu žadatele je vedeno jednání na dohodnutém místě. Sociální pracovnice projedná s žadatelem konkrétní podobu služby na základě jeho přání
a potřeb, vysvětlí znovu pravidla poskytování služby včetně ceny (úhrady za službu), jednotlivá ustanovení Smlouvy o poskytování pobytových sociálních služeb a odpoví na případné dotazy.

V případě, že se žadatel rozhodne uzavřít projednanou Smlouvu o poskytování pobytových sociálních služeb, je sjednán současně konkrétní den nástupu a jsou poskytnuty potřebné informace pro zahájení poskytování služby. Ředitelka odmítne uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze v případech, které jsou stanoveny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuality

Vánoční hvězdy

Policisté Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje předají ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v dopoledních hodinách našim seniorům vánoční hvězdy. Zakoupením vánočních hvězd policisté finančně podpořili těžce nemocné děti léčené na hemato-onkologickém oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Starší aktuality

 

Chcete se stát naším klientem?

Průvodce přijetím

Kde nás najdete

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace,
751 12 Pavlovice u Přerova 95

  581 701 957      606 711 915
  socialni@daspavlovice.cz